Nau mai

He tohutohu

Kua titoa ēnei mahi mō Te Whanake 1 Te Kākanohei āwhina i a koe ki te whakapakari i ō pūkenga ki te whakarongo, ki te kōrero hoki i te reo Māori. Me āta whakarongo ki ngā tohutohu kei te tīmatanga o ia mahi, o ia mahi, ā, whāia mai koa aua tohutohu. Kei te tīmatanga, kei roto ngā tohutohu i te reo Māori me te reo Pākehā, engari, ā tōna wā kua kore he tohutohu i roto i te reo Pākehā.

Me āta whakarongo koe ki ngā mahi kua oti i a koe ō whakautu te hopu kia mōhio ai koe he ōrite āu whakautu ki ngā tauira a ngā tāngata matatau ki te reo. Mā tēnei ka pai ake tō whakahua me te mita o tō reo. Atu i Te Wāhanga Tuarima me ngā wāhanga e whai ake ana, he whakautu nā ngā tāngata matatau ki te reo mō ngā tauira kei te tīmatanga o ia mahi anake.

Kua hopukina ngā kōrerorero kei te tīmatanga o ia wāhanga, o ia wāhanga o tēnei pukapuka tuatahi oTe Whanake kia taea ai e koe te rongo, te kōrero anō hoki te whakahua me te mita e tika ana, ā, kia akona ai e koe ngā kupu me ngā tikanga o ngā kōrerorero.

Hei ako i ngā kupu me ngā whakatakotoranga kōrero hou me mōhio koe ki ngā tikanga o aua mea ā mua o tō tīmatanga i ngā mahi nei. He whakamārama mō ēnei kei te wāhanga o te pukapuka matua. Kia mārama te whakatakotoranga kōrero, me ako tēnā. Hei āwhina ēnei mahi kia akona te whakatakotoranga kōrero hou. Mā te kōrero me te tuhituhi ki ngā ākonga o te reo me ngā tāngata mōhio ki te reo ka pakari haere tō reo.

He whakamārama anō

He Tohutohu