Exercise Fifteen

Te 15 o ngā mahi whakarongo - Need Video

Pānuitia ngā kōrero a Te Wharehuia kei Te wāhanga 13 o Te Kōhure, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Māori Marsden o Ngāti Kahu me Te Aupōuri. Kia oti ēnei mahi e hoki ki ngā kōrero a Te Wharehuia rāua ko Māori Marsden hei whakaoti i ngā mahi kei te 229 o ngā whārangi o Te Kōhure.

He whakamārama anō

He Tohutohu