Nau mai

He tohutohu

Kua titoa ēnei mahi mō Te Whanake 2 Te Pihingahei āwhina i a koe ki te whakapakari i ō pūkenga ki te whakarongo, ki te kōrero hoki i te reo Māori. Me āta whakarongo ki ngā tohutohu kei te tīmatanga o ia mahi, o ia mahi, ā, whāia mai koa aua tohutohu.

Hei ako i ngā kupu me ngā whakatakotoranga kōrero hou me mōhio koe ki ngā tikanga o aua mea ā mua o tō tīmatanga i ngā mahi nei. He whakamārama mō ēnei kei te wāhanga o te pukapuka matua. Kia mārama te whakatakotoranga kōrero, me ako tēnā. Hei āwhina ēnei mahi kia akona te whakatakotoranga kōrero hou. Mā te kōrero me te tuhituhi ki ngā ākonga o te reo me ngā tāngata mōhio ki te reo ka pakari haere tō reo.

He whakamārama anō

He Tohutohu