Exercise Ninety Eight

Te mahi 98 - Pronunciation of names.

Anei ētahi tāngata Māori rongonui. Whakahuatia ō rātou ingoa. Refer to text.

Recording your answers

Additional information