Exercise Sixty Two

Te mahi 62 - Listening and imitation practice of the Chapter six dialogue.

Tuatahi, whakarongo ki ngā kōrero a Hoani rātou ko Mereana mā. Tuarua, whakahuatia ā rātou kōrero.

Recording your answers