Exercise Sixty Five

Te mahi 65 - Identifying the phrase that's not like the others.

Whiriwhirihia ko tēhea te kōrero kāore i te rite. Tuhia te reta o te kōrero kua whiriwhirihia e koe. Check your answer.

Recording your answers

Check answer