Exercise Sixty Seven

Te mahi 67 - Listening to a story and answering questions in Māori about it.

Whakarongo ki ngā kōrero, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai.

Recording your answers