Exercise Seventy Four

Te mahi 74 - Listening to statements and answering questions about who is going to do something.

Whakarongo ki ngā kōrero, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai mō ia kōrero.

Recording your answers