Exercise Eighty Five

Te mahi 85 - Listening to the descriptions and identifying who they are, using the illustrations.

Whakarongo ki ngā kōrero kia mōhio ai koe ko wai mā ngā ingoa o ngā tāngata kei roto i te whakaahua. Tuhia ō rātou ingoa.

Recording your answers

Additional Information