Exercise Ninety Two

Te mahi 92 - Listening to the sounds and answering the questions.

Whakarongo ki ngā tangi, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai.

Recording your answers