Exercise Three

Te 3 o ngā mahi whakarongo - Need Video

Whakarongo ki ngā kōrero a Hēnare Tūwhāngai mō te poukai, ka pānui ai i ngā kōrero mō te poukai mai i te 26 ki te 28 o ngā whārangi o Te Kōhure. Tuhia āu whakautu ki ngā pātai kei te 30 o ngā whārangi o taua pukapuka.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions