Exercise Five

Te 5 o ngā mahi whakarongo - Needs Video

Te whakamaroke pipi

Nā Te Ūpokorehe

Ka oti i a koe ngā kōrero mō te whakamaroke pipi te pānui, ka taea e koe te whakarongo, te mātakitaki hoki ki te kōnae whakaata mō tēnei kaupapa. Ka mārama ēnei kōrero ki a koe, ka tuhi ai i ngā tohutohu ki āu ake kupu mō tēnei mahi mā tētahi tangata e hiahia ana ki te whakamaroke pipi.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions