Exercise Six

Te 6 o ngā mahi whakarongo - Needs Video

Te kēmu whanapōro

Kia oti ngā kōrero a Hēmi rāua ko Hirini i a koe te pānui, tirohia, whakarongo hoki ki ngā kōrero mō te kēmu whanapōro, arā te rīki, i Tūrangawaewae i te Koroneihana whakanui i a Te Atairangikaahu i te tau 1991. Kia mārama ki a koe aua kōrero, tuhia he kōrero mō taua kēmu.

Tuarua, tirohia tētahi wāhanga o tētahi kēmu netipōro, ka tuhi ai i ētahi kōrero pērā ki ā Hēmana Waaka mō te kēmu netipōro. Kia oti tēnā mahi, pānuitia aua kōrero kia hāngai tonu ki te kōnae whakaata. Hopukina ā kōrua kōrero ki runga i tētahi kōpaepae. Me mahi takirua hei whakatutuki i tēnei mahi.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions