Exercise Thirty Four

Te 34 o ngā mahi whakarongo

Tuatahi, whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Kīngi Ihaka me tana rōpū ki Hawai‘i.

Tuarua, pānuihia ngā pātai kei te 102 o ngā whārangi o Te Whanake 2 Te Pihinga.

Tuatoru, whakarongo mai anō ki ngā kōrero mō Kīngi Ihaka mā. I a koe e whakarongo ana, tuhia ngā whakautu ki ngā pātai.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions