Exercise Thirty Five

Te 35 o ngā mahi whakarongo

Whakarongo ki ngā kōrero. Whiriwhirihia te whakaahua e hāngai ana ki ngā kōrero. Tuhia te reta o ngā kōrero i te taha o te nama o te whakaahua e tika ana.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions