Exercise Forty Five

Te 45 o ngā mahi whakarongo

Ka oti i a koe ngā mahi e pā ana ki ngā kōrero a Te Hēmara Rerehau, ka taea e koe ēnei mahi whakarongo te mahi. He kōrero anō nā Te Hēmara, engari, he kōrero kē ēnei mō te taika. E rua ngā wāhanga o āna kōrero, ā, he mahi āu mō ia wāhanga:

1 Rārangihia ngā āhuatanga o te taika i kōrerohia ai e Te Hēmara e rite ana ki te raiona me ngā mea e rerekē ana.

2 Tuhia ngā whakautu ki ēnei pātai:

a Kitea ai te taika i hea?

e Whakamāramahia ki āu ake kupu te hopu me te kai a te taika i tētahi kararehe.

Kei te whārangi 179 o o Te Whanake 2 Te Pihinga ētahi kupu hou o ngā kōrero a Te Hēmara me ngā kupu e rite ana.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions