Exercise Eleven

Te 11 o ngā mahi whakarongo

Kia āta whakarongo ki ngā kōrero mō ngā tamariki o tētahi whānau. Whakautua ngā pātai.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions