Exercise Eighty Eight

Te mahi 88 - Listening and imitation practice of a phone conversation.

Kua waea a Tangiwai ki a Poia. Whakarongo ki ā rāua kōrero. Whakahuatia ā rāua kōrero.

Recording your answers