Exercise Eighty Eight

Kua waea a Tangiwai ki a Poia. Whakarongo ki ā rāua kōrero

Kua waea a Tangiwai ki a Poia. Whakarongo ki ā rāua kōrero. Whakahuatia ā rāua kōrero.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions