Exercise Three

Te 3 o ngā mahi whakarongo

Whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Te Tahi-o-te-rangi me tana iwi ki Whakaari. Nā Te Tahi-o-te-rangi te whakataukī ‘Waiho mā te whakamā e patu’ mō te mahi a tana iwi ki a ia. Kia oti ngā kōrero i a koe te whakarongo, tuhia he whakamārama mō te whakataukī nei.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions