Exercise Six

He kōrero mō te whakapapa kei te 8 o ngā whārangi o Te Kākano. Whakautua mai koa ngā pātai.

He kōrero mō te whakapapa kei te 8 o ngā whārangi o Te Kākano. Whakautua mai koa ngā pātai.

He whakamārama anō

He Tohutohu