Exercise Sixty Eight

Te mahi 68 - Answering questions about the illustrations and story of Tangiwai and her flatmates.

Whakautua ngā pātai mō ngā whakaahua me ngā kōrero mō te parakuihi a Tangiwai mā. Refer to the illustrations.

He Tohutohu