Exercise Seventy Five

Te mahi 75 - Identifying the term that's not like the others.

Whiriwhirihia ko tēhea te kupu kāore i te rite. Tuhia te reta o te kupu kua whiriwhirihia e koe. Check your answer.

He Tohutohu

Check answer