Exercise Ninety Four

Whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Ani mā ki te netipaoro, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai

Whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Ani mā ki te netipaoro, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai. Tuhia ō whakautu i roto i te reo Māori.

He whakamārama anō

He Tohutohu