Exercise Two

Te 2 o ngā mahi whakarongo - Need Video

Āta whakarongo ki ngā kōrero a Hemana Wāka rātou ko Rina Ngātaki, ko Rua Cooper, ko Wharetoroa Kerr mō te hanga i te marae o Tūrangawaewae, ka tuhi ai i āu ake kōrero mō taua marae rongonui. Kia āhua rima rau pea ngā kupu.

He whakamārama anō

He Tohutohu