Exercise Four

Te 4 o ngā mahi whakarongo

Whakarongo ki ngā kōrero a Te Wharehuia nāna nei i pānui i te reo irirangi i te ono o Ākuhata i te tau 1989. Whakarongo ki āna kōrero, ka whakaoti ai i te whakarāpopototanga o āna kōrero kei te 32 me te 33 o ngā whārangi o Te Kōhure.

He whakamārama anō

He Tohutohu