Exercise Eight

Te 8 o ngā mahi whakarongo - Needs Video

Ngā ngāwhā o Whakarewarewa

Nā Waihoroi Shortland rātou ko Martin Rakuraku, ko Nganaiti Raponi

Titiro, whakarongo hoki ki te kōrero mō ngā waiariki me ngā ngāwhā o Whakarewarewa.

Āta whakarongo ki ngā kōrero, kātahi ka āta tuhi ai i ētahi kupu hei whakarāpopoto i ā rātou kōrero. Kaua e nui atu i te rua tekau mā rima kupu.

He whakamārama anō

He Tohutohu