Exercise Eleven

Te 11 o ngā mahi whakarongo - Needs Video

Te maramataka

Nā Manga Tau o Ngāi Tāwake ki te Waokū o Tāne

He kōrero nā Manga Tau o Ngāi Tāwake ki te Waokū o Tāne, he hapū nō Te Tai Tokerau mō tā rātou maramataka. Whakarongo ki a ia, ka whiriwhiri ai ko ēhea ngā rā papai mō te haere ki te hī ika, ki te whakatō kai hoki.

1. Whakarārangihia ngā ingoa o ngā rā papai.

2. Tirohia te maramataka a Moni Taumaunu kei te 105 me te 106 o ngā whārangi o Te Māhuri me tā Hēmi Pōtatau kei roto i tana pukapuka kei te whārangi 29. E whakaae ana ngā maramataka a Moni rāua ko Hēmi ki tā Manga Tau? He aha ngā rerekētanga?

He whakamārama anō

He Tohutohu