Exercise Thirty Nine

Te 39 o ngā mahi whakarongo

Whakarongo ki ngā tangi, ka tuhi ai i ētahi kōrero e hāngai ana ki ngā tangi. Kia kotahi whārangi pea te roa o āu tuhituhinga. Ki te pīrangi koe ki te mahi i te taha o tētahi hoa, ka whakaaetia tēnā, engari, me kōrero Māori kōrua.

He whakamārama anō

He Tohutohu