Exercise Thirty Three

Te 33 o ngā mahi whakarongo

E whā ngā mahi e pā ana ki ngā tangi:

Tuatahi, kia āta whakarongo ki ngā tangi.

Tuarua, he aha ērā momo tangi? Tuhia ō kōrero.

Tuatoru, whakautua mai koa ngā pātai o te rīpene mō ngā tangi.

Tuawhā, he aha te pūtake o ngā tangi rā? Tuhia āu kōrero.

Kōnae whakaata

Download Video

Additional Information

Directions