Exercise Eighty Three

Te mahi 83 - Answering questions about the illustrations and story of Tangiwai and her flatmates.

Whakautua ngā pātai mō ngā kōrero me ngā whakaahua o te haere a Tangiwai mā ki te hoko kai. Refer to illustrations.

Recording your answers