Exercise Eighty Five

Whakarongo ki ngā kōrero kia mōhio ai koe ko wai mā ngā ingoa o ngā tāngata

Whakarongo ki ngā kōrero kia mōhio ai koe ko wai mā ngā ingoa o ngā tāngata. Tuhia ō rātou ingoa i te taha o te nama mō ia tangata.

He whakamārama anō

He Tohutohu