Exercise Eighty Seven

Te mahi 87 - Pronunciation practice using Te mapi 5.

Titiro ki Te mapi 5. Whakahuatia ngā ingoa o ngā maunga, kātahi ka whakarongo ai ki ngā kōrero mō aua maunga.

Recording your answers

Additional information